Forenklet lånetakst

Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

 

Den forenklede lånetaksten har en kortfattet beskrivelse og arealet blir angitt som samlet bruksareal for hver bygning – bruttoareal blir ikke beskrevet og det blir ikke skilt mellom primær- og sekundærareal.

logomakr_9bzfqn

Priser >


Kontakt