Radonmåling

Radonmåling

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass. Radon er en radioaktiv gass som oppstår i grunnen, i vann og bygningsmateriale.
Disse stråledosene kan være helsefarlige for mange. Radon er helseskadelig og Norge er blant land i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.
Radongass dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling.

Hvorfor finnes radon i hus?
Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

 

Tiltak mot radon
Radon kan hverken sees, smakes eller luktes. Den påvirkes kun ved måling.
Radon Sør-Vest gir et tryggere innemiljø med høy kunnskap og moderne radonprodukter av beste kvalitet. Vi tilbyr våre kunder radonmåling og radnsperre i boliger, på arbeidsplasser og i offentlige etater. Les om ulike tiltak mot radon.

Er radon farlig?

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungeeft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft.
Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonksentrasjon på1000 Bq/m3, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.
En ny studie som kombinerer resultater av flere tidligere epidemiologiske studier finner signifikant helserisiko helt ned ved radonnivåer på 50 Bq/m3.

 

Utleieboliger, offentlig bygg må testes for radon
Utleieboliger, skoler, barnehager m.fl må måle for radon og evt. utføre tiltak mot radon hvis dette påvises innen 1. Januar 2014. Radonverdiene skal være så lave som mulig og alltid under 200 Bq/m3.
Tiltak må gjennomføres dersom verdiene er over 100 Bq/m3.
Det er mange muligheter for Radongass å trekke inn i bygninger. Radon går gjennom setningssprekker i sålen på huset. Andre veier er mellom gulv og vegg. Radon trenger inn i tettheter rundt sluk og rørgjennomføringer m.fl grunner.

Radongass mest utbredt på vinteren
I vinter halvåret får vi de største Radonverdiene. Dette kommer på grunn av temperaturforskjellene mellom ute- og innetemperatur. Vi får såkalt skorsteins-effekt ved at varmen i huset stiger og drar med seg den kalde luften i de laveste etasjene, som igjen suger luft fra grunnen og gjennom utettheter.
For ytterligere spørsmål i forbindelse med Radon så ta kontakt med Radon Sør-Vest eller les mer på Statens Strålever sine siderhttp://www.nrpa.no/ for mer utfyllende informasjon.


Bestill


Priser >