Tjenester

Eierskifterapport

I denne rapporten blir boligen kontrollert og vurdert, også når det gjelder lovlighetsmangler. Oversiktelig rapport med tilstandsgrad over alle bygningsdeler i boligen.

Les mer…

Verdi-lånetakst

En verditakst gir oversikt over tomteverdi, teknisk verdi og markedsverdi. Typisk benyttes denne ved boligsalg, men også ofte for å forbedre lånevilkår, boligkreditt eller arveoppgjør.

Les mer…

Fagmann på visning

En byggmester kan raskt gjøre rede for om et boligkjøpet er en god investering. Som fagmann går vi gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller oppgraderes.

Les mer…

Tilstandsrapport med/uten vedlikeholdsplan

Ved bruk av denne tilstandsrpport med vedlikeholdsplan vil man få en oversikt over tilstanden til bygget, eller den bygningsdelen som skal vurderes. Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for et sameie eller borettslag vil gi en god økonomisk oversikt over hva beboerne kan belage seg på av fremtidige kostnader.

Les mer…

Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

Les mer…

Skadetakst

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Dette er ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes.

Som takstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør samt en eventuell reparasjon.

Skaderapport er en skadevurdering hvor årsak og omfang vurderes og kostnad for utbedring kartlegges. Skaderapporter utføres for private, forsikringsselskaper og andre som har skade på eiendommen. 

 

0354a3 hus skade